Boka gratis rörinspektion

Närmare 80% av Sveriges villor och radhus byggda innan 1970-talet har kvar avlopp och rör i betong eller gjutjärn. Gjutjärns- och betongrör har en begränsad livslängd och slits sönder vilket innebär ökad risk för vattenskador, mögel och stundtals besök av råttor.

Ta reda på vilket skick dina avlopp är i ditt radhus, fritidshus eller villa! Kostnadsfritt!

Boka en avloppfilmning med en av våra avloppsspecialister för att ta reda på skicket på dina avlopp i ditt radhus, fritidshus eller din villa. Du förbinder dig inte till något och filmningen är helt kostnadsfri!

Vad är en avloppsfilming?

Vår specialist filmar och ser över skicket i era avlopp. Tillsammans med dig går vi igenom rören i realtid.

Du får reda på om det finns ackumuleringar som orsakar pluggar i rören och om eventuell vattenskada förekommer.

Om något avloppsrör måste åtgärdas, får du en kostnadsfri offert under samma besök.